14. augusta 2018

Rafał Stobiecki – Избранные работы по истории славистики

  • Historia pod nadzorem, Łódź 1993.
  • Bolszewizm a Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów. Łódź 1999.
  • Between Continuity and Discontinuity: A Few Comments on Postwar Development of Polish Historical Science, In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2001, Heft 2, p. 214-229.
  • Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r. Poznań 2005.
  • Historians Facing Politics of History. In: Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe after 1989. Ed. M. Kopeček, Budapest-New York 2008, p. 179-196.
  • To be a Polish Historian in Exile: Semantic and Methodological Remarks. In: East and Central European History Writing in Exile 1939-1989. Ed. by M. Zadencka, A. Plakans, A. Lavaty, Leiden-Boston 2015, p. 190-202.
  • Polish Exile Periodicals as a Dialogue Forum: Teki Historyczne, Polish Reviev, Zeszyty Historyczne. In: East and Central European History Writing in Exile 1939-1989. by M. Zadencka, A. Plakans, A. Lavaty, Leiden-Boston 2015, p. 282-295.
  • Klio za Wielką Wodą. Historycy polscy w Stanach Zjednoczonych po 1945. Warszawa 2017.